bhp anpik

Oferta

Szkolenia

Szkolenia pracodawców, szkolenia kadry kierowniczej, szkolenia pracowników, szkolenia z zakresu ochrony ppoż, szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, szkolenia kierowców wózków jezdniowych.

Doradztwo

Sporządzania dokumentacji powypadkowych, udział w opracowywaniu regulaminów wewnętrznych, opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i technologiczno – ruchowej, szacowanie ryzyka zawodowego, opiniowanie projektow budowlanych w zakresie bhp, ppoż i sanepid, prowadzenie spraw kadrowo pracowniczych.

Nadzór

  • Nadzór i doradztwo w zakresie przepisów BHP zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów sprawie służby BHP w zakładzie
  • Badania psychologiczne dla kierowców i operatorów maszyn i urządzeń
  • Ochrona przeciwpożarowa w zakładzie
  • Close Menu