Strona głOwna :: Oferta :: Galeria :: Dokumenty :: Kontakt
Strona główna | Oferta | Galeria | Dokumenty | Kontakt
Szkolenia

Szkolenia pracodawców, szkolenia kadry kierowniczej, szkolenia pracowników, szlenia z zakresu ochrony ppoż, szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz obsługi apteczki, szkolenia kierowców wózków jezdniowych.
Doradztwo

Sporządzania dokumentacji powypadkowych, udział w opracowywaniu regulaminów wewnętrznych, opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i technologiczno - ruchowej, szacowanie ryzyka zawodowego, opiniowanie projektow budowlanych w zakresie bhp, ppoż i sanepid, prowadzenie spraw kadrowo pracowniczych.
Nadzór

Sprawowania obowiązków inspektora bhp i ppoż.
www.anpik.com.pl Copyright 2011 by Domagala Lukasz